Bedrijven

Voor wat betreft projecten in de zakelijke markt beschikken wij over een brede ervaring. Zowel nieuwbouw, verbouwingen of renovatie en onderhoudswerkzaamheden worden door ons uitgevoerd.

Bij enkele zakelijke projecten hebben wij intensief samengewerkt met collega-bedrijven, waarbij de diverse expertises elkaar prima aanvulden. Daarnaast kunnen projecten ook volledig door ons worden uitgevoerd.

Op het voormalige DRU terrein werd een dak volledig door ons gerenoveerd. Hierbij is gelet op authentieke details. Daarnaast is bij een project een rij garageboxen opgericht, waarbij details zorgen voor uitvoering passend bij de omliggende bebouwing. Een deel van door ons uitgevoerde werken:

Kijkt u bij verder bij projecten voor een foto-impressie en een indruk van onze mogelijkheden.